Kan du fiskereglene?

I Norge kan du fiske gratis i sjøen. Vi ønsker at det skal være godt fiske i mange år fremover sånn at de som kommer etter oss også skal få nyte godt av denne muligheten. Derfor er det noen regler du må vite om og følge.

Reglene for fritidsfiske i sjøen handler om

 • minstemål på fisk
 • freda arter
 • redskapsbruk
 • salg av fangst
 • røkting av fiskeredskap

Minstemål

Fisker du for eksempel makrell eller sei er det ikke minstemål på disse, men andre arter må ha en viss størrelse for at du skal kunne fiske dem. Målet er at flere småfisk skal få leve til de blir store nok til å formere seg.

Fredning av noen arter

Det er ikke alle fiskearter det er lov å fiske. Noen arter er totalfredet eller delvis fredet.
Her finner du oversikt over de ulike artene.

Du kan fiske med

 • håndsnøre, fiskestang og liknende håndredskaper
 • én maskindrevet jukse eller dorg
 • garn med samlet lengde på inntil 210 meter
 • liner med inntil 300 angler
 • inntil 20 teiner eller ruser

Husk at du må merke redskapen

Minst en av blåsene eller bøyene på alle redskap som står i sjøen, skal være tydelig merket med eiers navn og folkeregistrerte adresse. Fisker du med teiner eller ruser må du i tillegg merke selve redskapen.

Fluktåpning og rømmingshull

Fluktåpninger er permanente åpninger i redskapen, som gir små individer sjansen til å komme seg ut. Rømmingshull er tette under fiske, men åpner seg etter en gitt tid i sjøen, for eksempel hvis du mister fiskeredskapen.

 • Teiner som du bruker til å fiske etter sjøkreps, taskekrabbe, hummer og kongekrabbe skal ha rømmingshull med råtnetråd (nedbrytbar bomullstråd).
 • Teiner som du bruker til å fiske etter krabbe og hummer skal ha minst to fluktåpninger i tillegg.

Skal du selge fangsten?

Norske fritidsfiskere kan omsette fangst for inntil 50 000 kroner per år. Omsetningen skal alltid skje gjennom et fiskesalgslag eller en godkjent kjøper.

Hvorfor må jeg røkte redskapen min?

Du skal røkte for å bidra til en bedre dyrevelferd og mindre forsøpling i havet. Garn, liner og teiner skal røktes minst en gang per uke, slik at skade og tap av fangst ikke skjer.

Røkting gjør du slik:

 • du trekker redskapen
 • du tar hånd om fangsten og sjekker at alt er i orden
 • du setter eventuelt redskapen ut igjen

God sommer og skitt fiske!

Fritidsfiskereglene

Alle reglene for fritidsfiske finner du i «Fritidsfiskeappen», som du kan laste ned gratis.
Du finner også reglene på våre nettsider om fritidsfiske.

Last ned appen

Oppdatert: 11.07.2022