Stort antall påmeldte til merk-, slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje

Fiskeridirektoratet har fått inn over 50 søknader fra lag som ønsker å delta i merk-, slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje. Over 440 personer ønsker å stå oppført i mannskapspoolen.

Alle som er påmeldt via lag er automatisk påmeldt til mannskapspoolen uavhengig av om laget blir godkjent eller ikke.

Til sammenligning var det 27 påmeldte lag i 2020, hvorav 24 ble godkjent til rekreasjonsfisket og/eller merk- og slippfisket, og totalt 217 påmeldte til mannskapspoolen.

Fiskeridirektoratet vil i samarbeid med Havforskningsinstituttet nå gå gjennom søknadene for å vurdere hvem som får delta i fisket, men på grunn av den store mengden påmeldte kan det ta noe tid å få behandlet alle søknadene.

Alle som har meldt seg på til fisket vil motta et vedtak der Fiskeridirektoratets beslutning fremkommer.

For de som er påmeldt via lag vil vedtaket sendes til innsender av søknaden for laget. Informasjon om hvem som får delta i fisket vil også bli lagt ut på Fiskeridirektoratets nettsider.

Oppdatert: 21.04.2021