Nye krav til merking og rømmingshull

Fra 1. januar 2022 blir det innført krav til montering av rømmingshull og merking av selve redskapen i fritidsfiske. Krav til montering av rømmingshull i yrkesfiske etter kongekrabbe er utsatt til 1. mars 2022.

Kravet til montering av rømmingshull i teiner for fangst av taskekrabbe og sjøkreps i yrkesfiske er utsatt til 1. juli 2022

Merkekrav i fritidsfiske

Fra 1. januar 2022 blir det innført krav til merking av teiner og ruser i fritidsfiske. Dette kommer i tillegg til det gjeldende kravet til merking av vak/blåser.

Merket bør festes i redskapens øvre del og må tåle saltvann. Merket bør være av en slik kvalitet at det ikke løsner og dermed bidrar til marin forsøpling. Dersom flere redskaper er satt i lenke, gjelder kravet hvert enkelt redskap i lenken.

Sanke- og samleteiner som står i sjøen for oppbevaring av skalldyr skal være merket på samme måte.

Rømmingshull i fritids- og turistfiske

Fra 1. januar 2022:

  • Krav til rømmingshull i teiner for fangst av sjøkreps
  • Krav til rømmingshull i teiner for fangst av kongekrabbe. Merk at dette gjelder også turistfiskebedrifter som tilbyr sine gjester å delta på fangst av kongekrabbe.

Beskrivelse for montering av rømmingshull i teiner for fangst av sjøkreps (pdf, 564.2 kB)

Beskrivelse for montering av rømmingshull i teiner for fangst av kongekrabbe (pdf, 419.5 kB)

Rømmingshull i yrkesfiske

Fra 1. mars 2022:

  • Krav til rømmingshull i teiner for fangst av kongekrabbe

Dette gjelder i både regulert og uregulert område.

Fra 1. juli 2022:

  • Krav til rømmingshull i teiner for fangst av sjøkreps
  • Krav til rømmingshull i teiner for fangst av taskekrabbe og annen krabbe, unntatt snøkrabbe

Monteringsløsninger for yrkesfiskere blir forbedret

Yrkesfiskere har bedt Fiskeridirektoratet om at vi ser nærmere på om noen løsninger kan forbedres, slik at det blir lettere å håndtere for fiskere med mange teiner. Dette gjelder fiske etter sjøkreps, hvor tømmeluke er montert på toppen av teinen, i tillegg til «kasseteiner» i plast som benyttes i fiske etter taskekrabbe.

Erfaringskunnskap relatert til montering av klappteiner etter taskekrabbe vil bli kvalitetssikret med oppfølgende forsøk. Dette arbeidet vil bli igangsatt i januar med et mål om å ha alt klart i rimelig tid før innføring fra 1. juli.

Oppdatert: 26.11.2021