Nye hummerfrednings-områder

Fiskeridirektoratet har opprettet to nye hummerfredningsområder. Ett ved Langåra i Asker kommune, og ett i Drøbaksundet (Asker og Frogn kommune).

– Medregnet de nye områdene som nå er vedtatt i 2021, har vi til sammen 53 fredningsområder, sier Kari Grundvig, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet region Sør.

To nye hummerfredningsområder. Ett ved Langåra i Asker kommune, og ett i Drøbaksundet (Asker og Frogn kommune). Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.

– Vi håper på at det skal bli et fredningsområde for hummer i hver kystkommune, sier hun.

Ett tidligere opprettet område ved Jomfruland blir videreført ved at ikke lenger har tidsavgrensning.

– I år, som i fjor, ønsker vi at kommunene skal ta initiativ til nye fredningsområder. Forslagene må komme fra kommunene selv, sier Grundvig.

Områder i kart

Her kan du se de nye områdene i vårt kartverktøy, sammen med de andre fredningsområdene nasjonalt.

Fakta om fredningsområdene

  • Forskning i fredningsområdene viser positive effekter på bestanden av hummer i områdene:
  • Det er betydelig flere og større hummer i fredningsområdene. Alders- og størrelsessammensetningen av bestanden vil også bli mer naturlig siden fisketrykket fjernes.
  • Hummeren er større og hunnene bærer dermed flere og større egg, noe som igjen gir flere og større larver med bedre evne til å overleve.
  • De større hunnene bærer oftere egg. Studier på eksisterende fredningsområder har vist at man kan forvente opp mot en tredobling i produksjonen av egg og larver i disse områdene sammenlignet med fiskede områder.
  • Hummerlarver driver med strømmene og bidrar dermed til rekrutteringen utenfor fredningsområdene.
  • Det foregår en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene. Dette kan ha positive effekter på fisket utenfor.

Oppdatert: 29.09.2021