Nye hummerfredningsområder

Fiskeridirektoratet har opprettet to nye hummerfredningsområder. Ett ved Langåra i Asker kommune, og ett i Drøbaksundet (Asker og Frogn kommune).

– Medregnet de nye områdene som nå er vedtatt i 2021, har vi til sammen 53 fredningsområder, sier Kari Grundvig, seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet region Sør.

To nye hummerfredningsområder. Ett ved Langåra i Asker kommune, og ett i Drøbaksundet (Asker og Frogn kommune). Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.
To nye hummerfredningsområder. Ett ved Langåra i Asker kommune, og ett i Drøbaksundet (Asker og Frogn kommune). Illustrasjon: Fiskeridirektoratet.

– Vi håper på at det skal bli et fredningsområde for hummer i hver kystkommune, sier hun.

Ett tidligere opprettet område ved Jomfruland blir videreført ved at ikke lenger har tidsavgrensning.

– I år, som i fjor, ønsker vi at kommunene skal ta initiativ til nye fredningsområder. Forslagene må komme fra kommunene selv, sier Grundvig.

Områder i kart

Her kan du se de nye områdene i vårt kartverktøy, sammen med de andre fredningsområdene nasjonalt.

Oppdatert: 29.09.2021