Ungdomsfiskeordninga er slutt for i år

- Vi får en del henvendelser fra ungdommer som ønsker å fortsette å fiske til tross for at ungdomsfiskeordningen er avsluttet. Det kan de, men da som ordinært fritidsfiske inntil 50.000 kroner. De som fisker leppefisk kan også fortsette.

Det sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet region Nordland. Det har vært rekordstor deltakelse i år med over 670 deltakere. Ungdomsfiskeordningen er etablert for å gi ungdom mellom 12 og 25 år sjansen til å prøve ut fiske og lage sin egen sommerjobb.

Andersen minner de ungdommene som fremdeles ønsker å fiske og omsette fangst, også etter at den formelle ungdomsfiskeordningen ble avsluttet 7. august, om at de kan fiske for inntil 50.000 kroner i løpet av et kalenderår og at all omsetning skal skje via et salgslag.

- Disse reglene gjelder enhver som driver fritidsfiske, uavhengig av alder. Det er viktig at fisk blir registrert og at salg skjer via etablerte og trygge kanaler, sier Andersen.

Fortsatt fiske etter leppefisk

For ungdom som fisker leppefisk og har leveringsavtale varer ungdomsfiskeordningen til 20. oktober eller til åpen gruppe i samme område stoppes

Oppdatert: 17.08.2020