– Positivt for hummerbestanden

Fiskeridirektoratet har opprettet 10 nye fredningsområder for hummer.

Regiondirektør Siri Meling © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet.
– Vedtaket har bare positive effekter for en sårbar hummerbestand, sier Siri Meling, regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Sør.

I fredningsområdene er det forbudt å fiske med redskap som kan fange hummer.

– Forskning viser at fredningsområdene gir flere og større hummer, med mer rogn – som igjen fører til større produksjon av egg og larver, sier Meling.

Fiskeridirektoratet har i år opprettet følgende områder:

  • Løperen og Kvernskjær, i Hvaler kommune
  • Rauerfjorden, i Fredrikstad kommune
  • Mossesundet, i Moss kommune
  • Son, i Vestby kommune
  • Mulodden, i Holmestrand kommune
  • Karslvikodden, i Tønsberg kommune
  • Sandefjordsfjorden, i Sandefjord kommune
  • Skallefjorden og del av Blindleia, i Lillesand kommune
  • Sandvigsdalsfjorden, i Kristiansand kommune
  • Fladholmen, i Sola kommune

– Alle områdene, både nye og gamle, vises i vårt kartverktøy, sier Meling.

Flere mulige fredningsområder

For å unngå tap av redskap på grunn av fiske på grensen i et tett trafikkert område, ble Kvernskjær og Løperen utvidet utover det opprinnelige forslaget. Fredningsområdet utvides fra det opprinnelige rundt Kvernskjær og omfatter hele Løperen inn til land på begge sider. Grensen fastsettes slik at den blir liggende i en dyp renne som går litt utenfor selve Løperen.

Etter denne runden skal også ett nytt område ved Heia i Hvaler kommune vurderes videre. Området er allerede foreslått, men det skal utredes om en fredning kan få konsekvenser for inntektsgrunnlaget til yrkesfiskere.

– Medregnet de nye områdene som nå er vedtatt i 2020, har vi til sammen 51 fredningsområder. Vi ønsker på sikt at det skal bli et fredningsområde for hummer i hver kystkommune, sier Meling.

Hummeren er fredet store deler av året, og er totalfredet i Fiskeridirektoratets 51 fredningsområder. © Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet vil også sende ut en invitasjon til kommunene om å bidra med forslag.

– Initiativ til nye fredningsområder må komme fra kommunene selv, og vi håper at blant annet kommuner i vestre del av Agder, samt Rogaland ønsker å opprette nye fredningsområder, sier Meling.

Oppdatert: 29.09.2020