Fiskere: Lag rømningshull i teinen din!

Erfaring fra tokt viser at teiner med korrekt montert rømningshull spøkelsefisker mindre enn teiner uten rømningshull. Vi har derfor laget en film som viser hvordan fritids- og yrkesfiskere kan montere rømningshull i teinene sine.

Gjennom to kystnære opprenskingstokt av tapte fiskeredskap i juni og september 2020, har Fiskeridirektoratet observert forskjellene ved tapte teiner montert med og uten rømningshull. Det ble tatt opp omtrent 500 tapte fiskeredskap i henholdsvis Oslofjorden og Bergensregionen hvor krabbeteiner, hummerteiner og sjøkrepsteiner utgjør den største andelen av de tapte redskapene vi har funnet. I tillegg ser vi gjennom våre redskapskontroller at mange teiner har feil eller manglende rømningshull.

-Selv om mange er flinke, finner vi en del teiner uten funksjonelt rømningshull og andre teiner har ikke antydning til rømningshull i det hele tatt. Det er trolig en konsekvens av uvitenhet eller latskap. For de fleste teinene med feil montert rømningshull handler det om at det ikke brukes nedbrytbar tråd, at rømningshullet stripses eller sikres på andre måter som gjør at det ikke vil åpne seg etter 3-4 måneder i sjøen, forteller rådgiver Bård Aarbakke fra Fiskeridirektoratet.

Slik kan du lage rømningshull i teinen din: 

Hummerfiske har en skyggeside

Torsdag 1. oktober startet hummersesongen og flere tusen registrerte hummerfiskere vil sette ut teiner i håp om å fange den populære hummeren. Etter mange opprenskningstokt er vi kjent med at store antall teiner går tapt og som dermed fortsetter å fiske uten å bli røktet (spøkelsefiske), noen teiner kan fortsette å fiske i mange år. Det er derfor viktig at alle hummerfiskere monterer rømningshull korrekt.

-Under toktene observerte vi at det er en god del teiner, og da spesielt hummerteiner, som har rømningshull. Dette er naturligvis gledelig å se da det som regel ikke inneholder noe marint liv, men står tomme. Dette er fordi den levende fangsten har forlatt teinen som en konsekvens av den nedbrytbare bomullstråden som etterlater seg et hull i teinen etter 3-4 måneder. Disse teinene ligger ofte på bunnen, helt eller delvis åpen uten levende fangst inni. Dette i sterk kontrast til teiner uten rømningshull, forteller Bård. 

Krav om rømningshull

Det er i 2018 innført et påbud om rømningshull i hummerteiner, som videre har blitt innført for fritidsfiskere som fisker med krabbeteiner.
- Rømmingshull er ikke et åpent hull i teinen når den brukes i fisket, men en løsning som lager et hull i teinen etter en viss tid i sjøen, slik at en mistet teine ikke bidrar til såkalt spøkelsesfiske, understreker Bård.

Les mer om kravet til rømningshull og fluktåpning

Oppdatert: 02.10.2020