Fanafjorden stenges for fiske

Fanafjorden stenges for fiske med faststående redskap dypere enn 10 meter fra 31. august til 6. september.

Fanafjorden stenges i forbindelse med pilotprosjektet «Kystnær opprensking».  Målet er å ta opp fiskeredskap som bidrar til skjult beskatning av våre marine ressurser og kartlegge omfanget av tapte krepseteiner.

Forskrift om tidsavgrenset forbud mot fiske med faststående redskap i Fanafjorden.

- Fiskeridirektoratets opprensking av tapte og gjenstående fiskeredskaper er en viktig del av arbeidet for å redusere spøkelsesfiske og miljøpåvirkning som følge av fiske. Det er god miljøtenkning å fjerne redskaper før de bidrar til spøkelsesfiske, også i fritidsfiske. Etter oppryddingen kan fritidsfiskerne i området se fram til enda bedre fangst, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Ber folk respektere stenging og rapportere tapt redskap

Det er inngått avtale med to fartøy. Det ene fartøyet skal sokne i dypere områder, primært etter tapt krepsebruk. Det andre fartøyet, som er utstyr med ROV, skal bistå i leting og opprensking etter tapte krepsebruk og rydde opp i tapte teiner fra krabbe- og hummerfiske samt annen redskap som garn og ruser.

- For å oppnå en effektiv opprensking er det viktig at folk respekterer stengingen av området, slik at vi ikke må bruke tid på å fjerne annet redskap, sier marinbiolog Bård Aarbakke fra Fiskeridirektoratet.

I tillegg til en systematisk sokning i deler av Fanafjorden, vil vi forsøke å plukke opp innrapporterte tapte redskaper. Da er vi avhengige av gode data om hvor tapt redskap står og vi ber lokale yrkes- og fritidsfiskere melde om tapt redskap.

Yrkesfiskere skal melde fra til Kystvaktsentralen og fritidsfiskere skal melde fra om i fritidsfiskeappen. Ved innrapportering er det viktig å være så presis som mulig om posisjonen der redskapet er tapt og gi tilleggsinformasjon som setteretning og dybde.

Kart over stengt område i Fanafjorden merket med rødt.

Bakgrunn for toktet

Helt siden tidlig 1980-tallet har Fiskeridirektoratet gjennomført årlige opprenskingstokt, spesielt rettet mot yrkesfiske, på de større fiskefeltene. Samtidig mistes det mye redskap i den kystnære fiskeriaktiviten i mindre eksponerte områder, i yrkesfisket, men hovedsakelig i fritidsfisket. Dette er tapte redskap som det årlige opprenskingstoktet ikke omfatter.

 Det er bakgrunnen for at Fiskeridirektoratet i 2019 satte i gang pilotprosjektet «Kystnær opprensking» i Hvaler- og Fredrikstad-regionen. Arbeidet videresføres i tre nye pilotprosjekt, hvor det ene innebærer stenging av Fanafjorden for fiske med faststående redskap dypere enn 10 meter.

Oppdatert: 21.08.2020