2400 snøkrabbeteiner fjernet fra Barentshavet

Vi vender hjem med mer enn 2400 snøkrabbeteiner og over 100 kilometer med tauverk, som utgjør mer enn 50 tonn marint søppel fjernet fra havbunnen i Barentshavet.

Fiskeridirektoratets innleide opprenskingsfartøy M/S «Vendla» vender hjem etter 11 døgn på snøkrabbefeltet i Barentshavet. Av den totale mengden av snøkrabbeteiner som er tatt opp utgjør funn i Svalbardsonen 85%. Resultat fra hvert enkelt lokasjon vil bli presentert i webløsning etter avsluttet tokt.

-Fiske i slike sårbare områder krever også at fiskerne er ekstra påpasselige med tanke på tap av fiskeredskap som medfører spøkelsesfiske og marin forsøpling. Noen aktører har bidratt aktivt med tilleggsinformasjon som har vært avgjørende for et effektivt arbeid i store havområder, sier toktleder Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Trist skjebne

En del av teinene som er fjernet har stått i 3 år. Det forefinnes ikke kunnskap som sier noe om mengden som fanges gjennom året eller hvor lang tid det går før disse dør. Død sel og hval er også registrert.

-13000 snøkrabber er sluppet tilbake i havet, men mange krabber har vært innestengt, gått delvis i oppløsning og dødd. Det arbeides med løsninger som gjør teinene ufiskbare etter tap, slik som det er innført i hummerfiske. Dette er noe mer komplisert på snøkrabbeteiner, men vil komme, sier Langedal.

snøkrabbe fast i teinenot

Foto: Fiskeridirektoratet. Snøkrabbe fast i teinenot.

Vil ha bedre oversikt

Ved tap av fiskeredskap er norske fiskere pålagt å gjøre egne forsøk på gjenfinning. Dersom dette ikke lykkes skal dette rapporteres etter fastsatte rutiner.

- Med adgang til fiske med høyt antall teiner i sårbare områder og hvor utfordringene til gjennomføring av fisket er ekstra store, så hviler det et stort ansvar på den enkelte aktør, understreker Langedal.

Funn av teinelenker som ikke er merket og lenker som er satt uten agnboks og åpen luke, tilsier at det er behov for en stram oppfølging. Det samme gjelder rapporteringsrutiner ved tap og gjenstående lenker. En av aktørene har løst dette på en meget interessant og god måte som har bidratt til et betydelig antall funn. Dette bør bli en mal for hele snøkrabbeflåten, avslutter Langedal.

Toktet forsetter

Toktet fortsetter på kysten mellom Tromsø og Kirkenes. Deretter vil arbeidet foregå fra Tromsøflaket og sørover langs eggakanten til Ålesund.

Vi minner om at tapt eller gjenstående fiskeredskap fra yrkesfiske skal rapporteres til Kystvaktsentralen på tlf. 07611.

Oppdatert: 31.08.2020