Uten en tråd...

Noe så enkelt som en bomullstråd fremstår som kanskje det viktigste verktøyet for å gi hummer og krabbe friheten tilbake fra teiner som er mistet eller står igjen og som fortsetter å fiske.

I 2018 kom kravet til rømningsvei i tillegg til ordinære fluktåpninger for hummerteiner og nå kommer det også for taskekrabbe. Det vil bli innført for flere redskaper etter hvert.

Det verserer ulike tall på mengden av teiner som hvert år blir mistet eller på annen måte blir stående igjen i havet. Størrelsen på beskatningen fra slike teiner vet ingen, men dette er naturligvis både uheldig og uetisk. Selv om Norge har relativt gode ordninger for fjerning av teiner, så blir på langt nær alt fjernet. Derfor tar Fiskeridirektoratet grep for å redusere spøkelsesfiske fra slike teiner.

- Til dette trenger vi innovative, men enkle løsninger, sier seniorrådgiver Gjermund Langedal ved Fiskeridirektoratets Utviklingsseksjon.

Fluktåpning og rømningshull

Det er slett ikke vanskelig å forstå at det kan være utfordrende for den enkelte å forstå forskjellene på ulike begreper som «fluktåpning» og «rømningshull» som etter hvert kreves i en teine.

Fluktåpning er et permanent åpent hull som skal sortere ut mindre individer eller bifangst. Forskning viser at en slik løsning øker overlevelsen sammenlignet med at slike individer plukkes ut og kastes på sjøen.

Rømningshull er ikke et åpent hull i teinen, men en løsning som lager et hull i teinen etter gitt tid (bomullstråd som råtner), slik at en mistet teine ikke bidrar til spøkelsesfiske.

Rømningshull ved hjelp av bomullstråd

Kravene som settes til bruk av rømningshull i teiner vurderes ut fra en balanse mellom bruk av enkle løsninger og hensynet til fiskerne og ressursene det fangstes på.

- Selv om det finnes flere ulike løsninger som kan «lage» et rømningshull i en mistet teine, så fremstår bomullstråden som mest brukervennlig, sier Langedal.

Det er utført, og det pågår, relativt omfattende testing på nedbrytingstid for ulike monteringsløsninger for mange teinetyper. Bomullstråden fremstår som førstevalg fordi:

-          Den fungerer alltid, gitt riktig montering

-          Den kan tilpasses alle teiner, slik at også gamle teiner kan brukes

-          Den kan enkelt monteres og skiftes av brukeren selv

-          Den har marginale kostnader og høyner derfor brukervilligheten

Krav til rømningshull kommer på alle teiner

I første om gang blir kravet til rømningsvei utvidet fra å gjelde hummerteiner til også å gjelde fritidsfiskere som fisker taskekrabbe. Dette skjer fra og med 1. oktober 2019.

- Grunnen til at yrkesfiskerne etter taskekrabbe ikke kommer med i denne omgang, er rett og slett fordi uttesting av den primære teinetypen for yrkesfiskere etter taskekrabbe ikke vil være ferdig før nærmere jul, sier Langedal.

Krav til rømningshull vil etter hvert komme i alle teinetyper. Det pågår ulike prosesser og uttesting av mellom annet krepseteiner, leppefiskteiner, kongekrabbeteiner og snøkrabbeteiner.

For å sikre god brukervennlighet går en egen ekspertgruppe gjennom uttesting og implementering av de ulike løsningene.

Oppdatert: 24.05.2019