Travle dager for Sjøtjenesten

I løpet av de siste dagene har oppsynsbåten «Eir» i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste bistått i letingen etter det savnede flyet i Skagerrak og tatt rekordstort beslag i antal teiner på Skagerrakkysten.

Hele 63 teiner ble beslaglagt på et lite område mellom Grimstad og Mandal. 30 av disse var hummerteiner og 33 var teiner for å fiske kreps. Teinene hadde feil eller ingen fluktåpning og manglet lovlig merking.

Politisak

Teinene ble overlevert Politiet i Kristiansand for videre oppfølging. I følge Sjøtjenesten tyder de ulovlige hummerteinene på at noen fisker hummer utenfor fangstsesongen for salg. Mange av hummerteinene har kjent eier som kan vente seg et oppgjør med Politiet. De beslaglagte krepseteinene manglet alle lovlig merking.

- Beslaget ble gjort på et lite område i løpet av noen få dager, og dette er trolig bare en liten del av alle ulovlige redkaper i dette området. Vi kommer til å drive med kontroll i dette området en td framover, sier inspektør Jim Anders Edvardsen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

Leteaksjon

I helga deltok mannskapet på «Eir» i letingen etter småflyet som styrtet i nærheten av Mandal. Den eneste vrakdelen som så langt er funnet etter flyet er et hjul som mannskapet på «Eir» plukket opp av sjøen.

Oppdatert: 24.06.2019