Pass på fiskeredskapen

Tapte fiskeredskap forsøpler havet og fører til spøkelsesfiske, når fisk og skalldyr går i gamle garn og teiner. Her får du tips om hvordan du som fritidsfisker kan redusere faren for å miste redskap, og hva du bør gjøre hvis uhellet først er ute.

Redskapen må ha tilstrekkelig vekt

Sjekk at redskapen har tilstrekkelig vekt, så den ikke blir ført vekk med strømmen.

Godt tau og gode knuter

Sjekke at tauet ikke har skader og at det er sterkt nok, sånn at det ikke ryker.

Tauet må også ha gode knuter som sitter godt.

Passe langt tau

For å unngå at bøyen går ned eller at redskapen ikke når bunnen og flyter av gårde, må tauet være langt nok. Her er det viktig å ta hensyn til tidevannsforskjellen.

Påse også at fiskeredskapen ligger på bunnen.

Samtidig må overflødig tau kveiles sammen og knyttes opp før du kaster tau og bøye.

Vi oppfordrer også til å unngå å bruke flytetau.

Unngå trafikkerte skipsleier

Unngå å sette redskapen i en trafikkert skipslei, for at den ikke går inn i båtpropeller.

Meld om tapt redskap i appen Fritidsfiske 

Å fjerne garn og teiner fra havbunnen er viktig for å unngå at fisk og skalldyr går i. Da unngår man også at nye redskap henger seg fast i den gamle.

Så hvis uhellet først er ute og du har mistet fiskeredskapen din – hvordan skal du som fritidsfisker melde fra om det?

I vår app for fritidsfiske er det en funksjon for å melde tapt redskap. Der kan du melde fra til oss både om den redskapen du selv mister, men også dersom du finner redskap som andre har mistet.

På denne måten blir mer at den tapte redskapen gjenfunnet, gjenbrukt eller resirkulert.

Gjør havet og samfunnet en tjeneste ved å melde inn tapt fiskeredskap.

Oppdatert: 07.10.2019