Færre påmeldt til årets hummerfiske – husk å registrere deg

I dag startet hummerfisket, og så langt er 21 000 påmeldt. I fjor var totaltallet nesten 30 000. Vi har laget en oversikt med antall påmeldte i alle landets kommuner og fylker.

Totaltallet registrerte så langt i år på om lag 21 000 er godt under det det var i fjor (knapt 30 000) og i 2017 (nesten 35 000).

Må registrere seg hvert år

Det kan tyde på at mange tror registreringen fra tidligere år fremdeles gjelder. Men alle som skal fiske hummer må registrere seg, også de som var registrerte i fjor eller forfjor.

Registrer deg til årets hummerfiske

Antall påmeldte i alle fylker og kommuner

Tabellen (under) viser en kontinuerlig oppdatert oversikt over alle påmeldte på fylkes- og kommunenivå for 2017-2019.

Saken fortsetter under tabellen.

Påmeldte til hummerfiske 2017-2019 - per fylke og kommune

Flest på Vestlandet

Flest påmeldte er det i Hordaland der vel 4000 personer er registrerte per. 1. oktober. Også i Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er det mange hummerfiskere med henholdsvis om lag 4 300, 3 000 og 1100 påmeldte personer. Vestlandet er med andre ord det store hummerfiskeområdet.

Karmøy, Bergen og Stavanger er kommunene med flest registrerte hummerfiskere med henholdsvis cirka 880, 710 og 677 registrerte så langt.

Reglene for hummerfiske

  • Som fritidsfisker kan du fiske etter hummer med inntil 10 hummerteiner per person og per båt. 
  • En hummerteine skal ha minst to sirkelforma fluktåpninger - én på kvar side av redskapen. Åpningene må være minst 60 millimeter. I tillegg skal alle teiner ha minst ett rømmingshull, som blir holdt lukket ved hjelp av en bomullstråd/råtneråd, som er nedbrytbar.
  • Det er innført et maksimumsmål for hummer på 32 centimeter på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Lindesnes. Det betyr at øst for Lindesnes er det kun tillatt å fiske hummer mellom 25 og 32 centimeter.
  • Hummeren er freda store deler av året. Hummerfiskesesongen startet 1. oktober klokka 08:00 i hele landet, og varer til 30. november fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane. I resten av landet kan du fangste til og med 31. desember.
  • Hummer med utvendig rogn er freda hele året.

Alt om reglene i hummerfiske

Oppdatert: 01.10.2019