Bli med å redde torsken!

Nå må alle trå til, både yrkesfisker og fritidsfiskere, dersom vi skal klare å redde torsken i Oslofjorden.

I Oslofjorden er bestanden av torsk truet og myndighetene innfører derfor forbud mot å fiske torsk i hele Oslofjorden.

– Forbudet er nødvendig for å gi bestanden en sjanse til å bygge seg opp igjen, slik at vi igjen kan få en torskestamme i Oslofjorden, som både vi og de som kommer etter oss kan høste av i årene fremover, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

– Også vi som driver fiske med stang og håndsnøre skal være med og ta ansvar når det er dårlig stelt med torskebestanden i Oslofjorden og Skagerrak. Vi fisker på et overskudd som naturen produserer. Når dette overskuddet ikke finnes, da er det naturlig at vi avslutter fiske etter torsk. Vi oppfordrer alle sportsfiskere om å overholde fiskeforbudet, det tjener både torsken og fiskerne på, sier Espen Farstad, som er informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Nedgang over lang tid

Forsking gjennom lang tid har vist at torsken forsvinner fra kyst- og fjordområdene lengst sør og øst i landet. Dette er en urovekkende utvikling og det er spesielt ille i Oslofjorden og på Skagerrakkysten.

Fisk er en fornybar ressurs, men må forvaltes og utnyttes slik at også fremtidige generasjoner kan høste av de levende ressursene i havet. Derfor er det viktig at det blir innført et strengt vern for å bygge bestandene opp igjen.

– Dette er en sammensatt problemstilling. Fritidsfiske kan være en av årsakene til nedgangen i bestandene av kysttorsk. Det samme gjelder endringer i klima og miljøpåvirkning fra land, sier Holmefjord.

Nye regler for alle fra 15. juni

Fra og med 15. juni 2019 er det forbudt å fiske torsk innenfor grunnlinjen fra og med Telemark og til grensen mot Sverige. Forbudet gjelder også fiske med bunnsatte garn.

Forbudet gjelder hele året, for både yrkesfiskere og fritidsfiskere.​

Kart over fredningsområdet

Oppdatert: 11.06.2019