Verneområder på Østfoldkysten lite kjent blant fritidsfiskere

I fire områder på Østfoldkysten er det forbudt å fiske med faststående bunnredskaper som garn, ruser og teiner. Mange fritidsfiskere er ikke klar over dette fordi det ikke er hummerfredningsområder, men det er likevel forbudt å fiske hummer i disse områdene.

Hummerfisket startet 1. oktober og titusenvis av hummerteiner er i sjøen. Svært mange er ute og fisker i ytre deler av Oslofjorden og her er det innført verneområder med ulike hensikter på begge sider av fjorden. Ved Bolærne og Hvasser på Vestfoldkysten er det innført hummerfredningsområder og disse har vært stengt for hummerfiske i flere år.

Tre av områdene som er vernet utenfor Hvaler ligger innenfor Ytre Hvaler nasjonalpark, mens det største området ligger lenger nord ved Rauerfjorden i Fredrikstad kommune. Et lite område i Hvaler kalt Kvernskjær ble opprettet som hummerfredningsområde alt i 2006 og er godt kjent blant alle som fiker i området. Se kart.

Saken fortsetter under kartet.

Vernet i 2016

Områdene for å verne koraller ble vernet i medhold av forskrift 15. april 2016. Gjennom Fiskeridirektoratets system for varsling av reguleringer er yrkesfiskerne godt kjent med forbudssonene, men dette systemet er ikke rigget for å varsle fritidsfiskere.

– Områdene ble opprettet for å beskytte verdifulle korallområder og det er kun tillatt å fiske med håndsnøre og snurpenot i disse områdene. Det betyr at det er forbudt å fiske med teiner, ruser og garn og redskap som slepes langs bunnen. Men mange fritidsfiskere er ikke klar over dette og står i fare for å bryte regelverket, sier seniorrådgiver Gunnar S. Larsen i Fiskeridirektoratet region Sør.

Kontroll

Larsen arbeider ved Fiskeridirektoratets kontor i Fredrikstad og har vært ute og rettledet fritidsfiskere i området om verneområdet før hummerfisket åpent 1. oktober. Også Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har vært i området rundt sesongstarten for hummerfisket og kontrollert at det ikke settes teiner i verneområdene.

– Vi håper å nå fram med informasjon om redskapsforbudet slik at verneområdene får virke etter hensikten, og at folk unngår at redskapene deres blir beslaglagt ved kontroll, sier Larsen.

Oppdatert: 03.10.2018