Du er her:

Turistfiskesesong med nytt regelverk

Oppdatert: 19.01.2018

Fiskeridirektoratet mottar mange henvendelser i forbindelse med registreringsordningen som ble innført for turistfiskebedrifter fra nyttår. Vi arbeider nå med en rekke tiltak som i løpet av kort tid – og før turistfiskesesongen for alvor tar til – forhåpentligvis vil avhjelpe den usikkerheten som rår blant næringsutøvere og publikum.

Bedrifter som sender søknad via direktoratets nettsider blir automatisk registrert når alle kriterier er oppfylt og alle opplysninger er med.

Bedrifter som er usikre på om registreringen er fullført kan sjekke dette ved å gå inn i registeret som er tilgjengelig her: https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Turistfiske-i-Norge/Turistfiskebedrifter

Fangstrapportering

Virksomheter som er registrert i Fiskeridirektoratets register over turistfiskevirksomheter skal rapportere til Fiskeridirektoratet om kundenes fangster av følgende arter:

  • Torsk, kveite, sei, uer og steinbit.

Fangstene skal rapporteres som antall fisk per art, per fartøy og per fisketur fordelt på fangstdato. Rapporteringen skal også inkludere fisk som er fanget, men som ikke tas med til land, og fisketurer uten fangst av de nevnte artene (nullfangst).

Fiskeridirektoratet er i ferd med å utvikle en enkel app for fangstregistrering som vil være gratis å ta i bruk, og som skal gjøre det enkelt å registrere fangster. Den vil kunne lastes ned og tas i bruk av den enkelte turistfisker.

Min side

– I tillegg har vi invitert private aktører som tilbyr applikasjoner/programvareløsninger til å utvikle systemer for registrering og rapportering av fangster. Vi er dessuten i gang med å utvikle kommunikasjonsverktøyet «Min side» på fiskeridir.no slik at virksomhetene til enhver tid kan se hvilke opplysninger vi har mottatt og registrert. Denne tjenesten vil også turistfiskebedriftene kunne bruke til å rapportere inn fangstdata, sier seniorrådgiver Trond Ottemo i Fiskeridirektoratet.

Informasjon om regelverk

Turistfiskebedriftene er pålagt å informere gjestene sine om regelverket for turistfiske.

Fiskeridirektoratet skal derfor produsere informasjonsmateriell på språkene engelsk, tysk, polsk og russisk, som vil bli sendt ut til alle turistfiskeanleggene som har registrert seg.