Du er her:

Store mengder ulovlig kongekrabbe beslaglagt

Oppdatert: 27.06.2018

Under en fellesaksjon under ledelse av Skatteetaten mot turistfiskebedrifter på Sørøya og Magerøya i Finnmark ble det avdekket store mengder ulovlig kongekrabbe på en av de kontrollerte bedriftene.

De ulovlige kongekrabbeklørne ble funnet i to frysebokser på turisfiskeanlegget. I tillegg ble det funnet tre samleteiner med levende kongekrabbe under en flytebrygge i det samme området. Krabbene i disse ble sluppet ut og teinene ble beslaglagt. 

- Resultatene fra fellesaksjonen viser at det er nødvendig med denne type kontroller. Det er alvorlige forhold som er avdekket og det er ødeleggende for en bransje som ønsker å fremstå som seriøs og samfunnsnyttig, sier regiondirektør Hilde Hamnes i Fiskeridirektoratet region Nord.

Aksjon mot arbeidslivskriminalitet

Fiskeridirektoratet har sammen med Skatteetaten, Politiet, Tolletaten, Arbeidstilsynet og lokalt brannvern de siste to ukene kontrollert i alt sju turistfiskebedrifter på Sørøya og Magerøya i Finnmark. Aksjonen er en del av den landsomfattende fellesaksjonen mot arbeidslivskriminalitet. 

- På ett av anleggene fant vi til sammen 228 kg krabbeklør. Disse var relativt store og i samme størrelse, noe som tyder på utsortering og at bare de største krabbene er tatt vare på for eventuelt salg. Dette forholdet vil bli anmeldt, sier førsteinspektør Ronald Tøllefsen Arntzen som var en av tre medarbeidere fra Fiskeridirektoratet på fellesaksjonen. 

Funnet av krabbeklør og samleteiner med levende kongekrabbe var det mest alvorlige som ble avdekket når det gjelder det som Fiskeridirektoratet har ansvaret for. I tillegg hadde to av de syv kontrollerte bedriftene ikke registrert seg i Fiskeridirektoratets register over turistfiskebedrifter.