Du er her:

Retningslinjene for turistfisket etter kongekrabbe er endret

Oppdatert: 09.01.2018

Fiskeridirektoratet ønsker å legge til rette for at det kan drives turistfiske etter kongekrabbe i det regulerte området øst for Nordkapp og har forenklet og endret retningslinjene for å drive turistfiske etter kongekrabbe.

I fjor ble retningslinjene endret slik at det ikke lenger var nødvendig å søke hver måned. Nå blir retningslinjene gjort mer generelle ved at de ikke er koblet mot et bestemt år.

Som i fjor vil totalkvantumet som tildeles hele næringen være 16 tonn hannkrabber. De vil gjelde inntil det blir nødvendig å foreta endringer, men bedrifter som ønsker å delta må fremdeles søke for hvert år.

To ordninger for turistfiske

— Retningslinjene regulerer kun vilkårene for deltakelse i turistfisket etter kongekrabbe, kravene til utøvelsen av turistfisket og tildelingen av kvoter til reiselivsbedrifter som ikke benytter seg av merkeregistrert fartøy, sier rådgiver Mikael Rossvoll Jørgensen i Fiskeridirektoratet region Nord.

I retningslinjene framgår det at ordningen kun er åpen for ikke-merkeregistrerte fartøy, men at fartøy i merkeregisteret kan delta gjennom en egen ordning. Da må det søkes om dispensasjon fra egen kvote.

Norges Råfisklag administrerer denne ordningen.

AIS

Retningslinjene sier at alle fartøy som deltar i turistfiske etter kongekrabbe skal være utstyrt med identifikasjonssystemet AIS.

Det er tillatt å bruke andre framkomstmiddel i forbindelse med transport til og fra fiskestedet og da skal minst ett av disse være utstyrt med AIS.

— Framkomstmiddel er ethvert motorisert eller umotorisert framkomstmiddel som blir brukt i tilknytning til turistfisket etter kongekrabbe. Vi kjenner til flere som benytter seg av for eksempel snøscootere, og disse anses som et motorisert framkomstmiddel, sier Jørgensen.