Hummerregistreringen blir klar i løpet av uke 38

Registreringsskjema er ikke klart enda, men i løpet av denne uke kan alle som skal fiske hummer registrere seg på våre nettsider – fiskeridir.no.

Hummer. Foto: © Scanfishphoto

Fiskeridirektoratet mottar for tiden svært mange henvendelser og de fleste gjelder hvordan man skal registrere seg for årets hummerfiske som starter 1. oktober.

Elektronisk skjema

Når skjemaet er ferdig utarbeidet vil registreringen skje elektronisk på Fiskeridirektoratets nettsider, og det er ingen søknad som skal behandles. De som registrerer seg vil motta en kvittering og et unikt nummer som skal brukes ved merking av teinene.

For øvrig starter hummerfisket 1. oktober og varer til 1. desember fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane, og til og med 31. desember fra Møre og Romsdal og nordover.

Oppdatert: 14.09.2017