Godt over 26 000 vil fiske hummer

Det blir ikke lett å være hummer de nærmeste månedene. To dager før hummerfisket starter har over 26 000 personer registrert seg til årets fiske. Hummerfisket starter søndag 1. oktober klokken 08:00.

Langt de fleste er fritidsfiskere som kan fiske med inntil 10 teiner og flertallet av de registrerte hummerfiskerne befinner seg i sør, fra Rogaland til Østfold. Men også i Hordaland er det mange som har registrert seg for å drive hummerfiske.

Bidra til bedre forvaltning

Registreringsordningen vil bidra til en bedre forvaltning, mener fiskeridirektør Liv Holmefjord.

– Vi har visst at hummerfisket har vært nokså omfattende og at mange har deltatt. Men nå får vi for første gang et nokså eksakt tall på hvor mange som vil fiske og hvor stort fisketrykket dermed er på kysten. I tillegg skal Havforskningsinstituttet ha tilgang til registeret slik at de kan kontakte utvalg av hummerfiskere for nærmere undersøkelser om fangst av hummer. Denne informasjonen vil, sammen med kunnskapen som registreringen gir oss, si noe om behovet for eventuelle endringer i regelverket, sier Holmefjord.

Folk er positive

Det har vært stor pågang på telefon til Fiskeridirektoratet etter at registreringsordningen ble innført kort tid før sesongstart. Langt de fleste ordner påmelding selv, mens en del har fått hjelp fra andre eller ansatte i Fiskeridirektoratet til å foreta registreringen.

– Jeg har inntrykk av at folk flest er positive til de nye reglene med registrering, maksimumsmål og oppheving av helligdagsfredning, sier fiskeridirektøren.

Hummerfisket åpner 1. oktober og varer til og med 30. november på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til og med Sogn og Fjordane, og til og med 31. desember fra Møre og Romsdal og nordover.

Vil styrke hummerbestanden

Det er innført et maksimumsmål for hummer på 32 centimeter på kyststrekningen fra grensen mot Sverige til Lindesnes. Det betyr at øst for Lindesnes er det kun tillatt å fiske hummer mellom 25 og 32 centimeter.

– Maksimumsmålet er innført som et konkret tiltak for styrke hummerbestanden fordi vi vet at stor hummer er svært viktig for gytingen og dermed bidrar i større grad til rekruttering enn mindre gytemoden hummer, sier Holmefjord.

Helligdagsfredningen er tatt bort, men regelen om setting og trekking av teiner en time etter solnedgang og en time før soloppgang på kyststrekningen fra Rogaland til grensen mot Sverige gjelder fremdeles.

Oppdatert: 29.09.2017