Du er her:

Fredings- og bevaringsområde for hummar

Oppdatert: 19.09.2017

Det er etablert ni fredingsområder i Hardangerfjorden og ni på Sør- og Austlandet. I tillegg er det fem bevaringssoner i Tvedestrand kommune og ei i Lindesnes kommune.