Leppefisk

Oppdatert: 20.07.2017

Fritidsfiskere med leveringsavtale kan søke Fiskeridirektoratet om å få drive fiske etter leppefisk.

Leppefisk i ruser. Foto © Scanfishphoto

Du kan bruke inntil 20 teiner per person og per fartøy. Det betyr at hvis flere personer fisker fra samme båt, eller hvis én person fisker med flere båter, kan man uansett ikke bruke mer enn 20 teiner. 

Dette gjelder også hvis man fisker med ruser i tillegg. Altså, aldri mer enn 20 teiner og ruser.

Som fritidsfisker kan du omsette for maksimalt 50 000 i året. Mer om salg av fangsten

Registrer båten din

Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

Personer som skal fiske leppefisk med fartøy som ikke er merkeregistrert må ha særskilt tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor. Søknad sendes på eget skjema. For at slik tillatelse kan gis, må det foreligge en leveringsavtale med godkjent kjøper, og fartøyet må være registrert i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene