Laksefiske i sjøen

Oppdatert: 04.07.2017
Vill atlantisk laks. Foto: © ScanStockPhoto, Jon Helgason

Det er Miljødirektoratet som har ansvar for forvaltningen av laksefisk i sjøen. 

Fylkesmannen i det enkelte fylket vedtar dessuten lokale regler. Det samme kan kommunene gjøre. Du må derfor sjekke om det er spesielle regler for det området der du vil fiske.

I utgangspunktet kan vi fiske i sjøen med stang eller håndsnøre etter laks, sjøørret eller sjørøye hele året. Det kan gjelde unntak fra dette i bestemte områder og perioder.

Avstand til vassdrag

I den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdrag, må du fiske minst 100 meter fra grensen mellom elv og sjø (eller fra elveutløpet, dersom grensen mellom elv og sjø ikke er fastsatt). Vær oppmerksom på at fylkesmannen kan ha utvidet området og tidsrommet for fiskeforbudet. 

Fra båt

Ved fiske etter laksefisk fra båt, er det tillatt å bruke to redskap (stang eller håndsnøre) per båt. Det er kun tillatt med ett agn per stang eller håndsnøre.

Ikke laks med garn

Når du fisker med garn etter andre arter, plikter du å sette garnet slik at du ikke får laks, sjøørret eller sjørøye. Fra 1. mars til 30. september må du senke garnet, slik at hele fangstdelen står minst tre meter under havoverflaten til enhver tid.

Dette gjelder i utgangspunktet garn med mer enn 32 mm mellom maskene (målt fra knutes til knutes midtpunkt), men fylkesmannen kan gjøre nedsenkningspåbudet gjeldende også for garn med mindre masker.

Mer informasjon om laksefiske får du hos Miljødirektoratet eller fylkesmannen.