Jakt på kystsel

Oppdatert: 25.01.2018

Fylkeskommunen har ansvar for kystseljakt, og ingen kan delta i jakt på kystsel uten tillatelse fra fylkeskommunen i det området jakten skal foregå.

Steinkobbe. Foto: © ScanStockPhoto, John Sandøy

Det er fylkeskommunen som behandler søknader om fellingstillatelse for sel langs norskekysten, registrerer antall felte dyr og stopper jakten når kvotene er beregnet tatt.

Man må også henvende seg til den enkelte fylkeskommune for å få vite gjenværende kvote.

Søknadsskjema og henvendelser vedrørende deltakelse i jakt på kystsel, herunder rapportering av skutt sel, må derfor sendes til den fylkeskommunen hvor jakten skal foregå.

Fiskerimyndighetene har det totale forvaltningsansvaret for kystsel og fastsetter årlige kvoter, jakttider for de ulike artene og regler for gjennomføringen av jakten.

Det er krevende å jakte på kystsel, og for å delta må man ha avlagt skyteprøve for storviltjegere.

I det sørlige Norge jaktes det mest på steinkobbe og havert. Lenger nord jaktes det også på ringsel og grønlandssel.

Jakttider

Havert

For havert kan det i områdene sør for Stad gis jakttillatelse i perioden 1. februar – 30. september og i områdene nord for Stad i perioden 2. januar – 15. september.

Steinkobbe

For steinkobbe kan jakttillatelse gis i perioden 2. januar – 30. april og 1. august – 30. september.

Ringsel og grønnlandssel

For ringsel og grønlandssel kan tillatelse bare gis i perioden 2. januar – 30. september.