Du er her:

Kongekrabbe (for fritidsfiskere)

Oppdatert: 20.04.2017

Som fritidsfisker kan du fiske inntil 10 kongekrabber årlig innenfor kvoteregulert område til egen husholdning. Fiske etter kongekrabbe i kvoteregulert område er rapporteringspliktig. Du kan bare bruke én teine, og minstemålet er 13 cm.

Turistfiske etter kongekrabbe (for reiselivsbedrifter)

Kongekrabbe fantes tidligere kun i det nordlige Stillehavsområdet, fra Japanhavet i sør til Kamtsjatkahalvøya i nord.

Arten ble introdusert til Murmanskfjorden av sovjetiske forskere på 1960-tallet for å øke verdigrunnlaget for befolkningen i Murmansk. Siden har den spredd seg øst- og vestover i det sørlige Barentshavet, herunder langs deler av norskekysten.

Kvoteregulert område

På norsk side har kongekrabbens invasjon skapt store utfordringer med påvirkning på bunnfauna, fiskeri og ressursforvaltning. Dette har bidratt til at det i dag er en todelt fangstordning. Omtrent ved Nordkapp går det et skille mellom kvoteregulert område i øst og uregulert område i vest.

  • Innenfor kvoteregulert område øst for 26° Ø (inkludert blant annet deler av Magerøysundet, Porsangerfjorden og Kamøyfjorden) er kongekrabben en ressurs for fiskerinæringen, og regulert med kvoter.
  • Vest for 26° Ø (omlag ved Nordkapp) er det fri fangst og et ønske om å begrense mer spredning. Utenfor kvoteregulert område er det ingen begrensning i fiske til eget bruk.

Fiske etter kongekrabbe i kvoteregulert område er rapporteringspliktig.

Redskap

Kravene til redskap, røkting og merking av redskap som kommer fram i utøvelseforskriften gjelder også for fritidsfiske, uavhengig av fangstområde.

Ta kontakt med Fiskeridirektoratet region Nord for mer informasjon.