Oppbevaring av hummer i sjøen

Oppdatert: 01.11.2017

Fra og med 1. januar til 1. oktober klokken 08.00 er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen.

Det er lov å oppbevare hummer i sjøen i desember, og selvsagt i oktober og november, men dersom oppbevaringen i desember skjer fra og med Sogn og Fjordane til grensen mot Sverige skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet fordi hummeren er fredet i desember i dette området.

Registreringsskjema for oppbevaring av hummer i sjø

Det generelle forbudet mot å oppbevare hummer i sjøen fra 1. januar og ut september gjelder, men det er gjort unntak for hummer som skal omsettes og som innen 1. januar er innmeldt og registrert av salgslaget.

Etter at hummeren er omsatt kan Fiskeridirektoratets regioner i det gjeldende området gi oppbevaringstillatelse til godkjent kjøper.

Veiledning: Registreringsskjema for oppbevaring av hummer i sjø 

Du skal bruke ID-portalen til innlogging, enten ved å logge deg inn via Min ID, bank ID eller annen godkjent pålogging. Hvis du ikke har slik ID, kan du få hjelp av et familiemedlem eller liknende. Når man logger inn hentes automatisk dataene for den som er innlogget, men dette kan man selv overskrive, slik at man kan sende skjemaet på vegne av andre. 

På første side i skjemaet må du fylle ut personnummer, navn, postnummer, telefonnummer og hvor mange hummer du skal lagre.

På side to skal du føre opp fylke og kommune, navn på nærmeste sted og kartkoordinatene der hummerne dine blir lagra. Her fins det en lenke til en egen forklaring på hvordan du kan finne koordinatene som skal fylles inn.

Når alt er riktig utfylt kontrollerer du skjemaet og sender det inn til Fiskeridirektoratet. 

Har du vansker med å fylle ut skjemaet kan du ta kontakt med Fiskeridirektoratet på telefon 55 23 80 00 eller på e-post til: postmottak@fiskeridir.no