Hvordan skal hummerteinen være?

Oppdatert: 07.12.2017

I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst to sirkelformede fluktåpninger - én på hver side av redskapet. Åpningenes diameter skal være minst 60 millimeter.

Åpningen skal vær plassert helt nede ved redskapsbunnen, slik at hummeren lett kan ta seg ut av redskapen, men ikke lenger nede enn at det er fri passasje gjennom åpningene når redskapet står i sjøen.

Teiner som står i sjøen til fangst av hummer skal ha minst ett vak som er tydelig merket med fiskerens deltakernummer, navn og adresse.