Antall teiner og ruser

Oppdatert: 01.11.2017

Som fritidsfisker kan man fiske etter hummer med inntil 10 hummerteiner per person og per båt. Det betyr at hvis flere personer fisker fra samme båt, eller hvis én person fisker med flere båter, kan man uansett ikke bruke mer enn 10 hummerteiner.

Antall teiner for hummer og antall ruser for fisk kan heller ikke overstige 10 stykker totalt i hummerfiskeperioden, fordi ruser er et effektivt fangstredskap for hummer. Men - man kan i tillegg benytte inntil 10 andre teiner, for eksempel krepseteiner.

Mer om reglene for fiske med ruser