Du er her:

Strenge regler for hummerfiske

Oppdatert: 19.09.2017

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt nye regler for hummerfiske. Dette innebærer blant annet at absolutt alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjelder altså både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermanntallet.

Registrering

Alle som skal fiske hummer må selv registrere seg før fisket starter. Dette gjelder altså både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermanntallet.

Gå direkte til registreringsskjemaet her.

Problemer med skjemaet? Last ned bruksanvisning her.

Den som registrerer seg for fiske vil bli tildelt et unikt deltakernummer.

Teiner som står i sjøen til fangst av hummer skal ha minst ett vak som er tydelig merket med fiskerens deltakernummer, navn og adresse (for yrkesfiskere: fartøyets registreringsmerke). Teinene kan fortsatt settes flere i lenke. 

Eksempel på merking for fritidsfisker:
Ola Nordmann
Svingen 4
5550 Kysten
OLA-NOR-168 (deltagernummer)

Eksempel på merking for yrkesfisker:
SF-123-F (Fartøyets registreringsmerke)
OLA-NOR-321 (deltagernummer)

Påmeldingen gjelder kun for inneværende år, men det vil bli lagt opp til gjenbruk av deltakernummeret for de som også melder seg på fisket neste år.

Andre endringer i regelverket

Endringene er som følger og trer i kraft straks:

 • Obligatorisk påmeldingsordning.
 • På Skagerrakkysten (avgrenset mot vest av en rett linje fra Lindesnes fyr til Hanstholm fyr og til grensen mot Sverige) innføres det et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde). For å finne totallengde måler du hummeren fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp. Se kart over området der det er innført maksimalmål.
 • Minstemål for hummer skal være basert på totallengde (fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp). (Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm).
 • Hummerteiner skal fra og med årets sesong røktes minst en gang per uke.
 • Rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember. 
 • Det er ikke lenger forbudt for fritidsfiskere å sette krabbeteiner på grunnere vann enn 25 meter.
 • Det er nå lov å sette/trekke teiner på søndager, også på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder. (Det er fortsatt forbudt å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.)

Reguleringer for 2018:

 • Påbud om bruk av (nedbrytbar) bomullstråd i hummerteiner.
  • Det vil ikke være krav om at hele teinen lages av nedbrytbar bomullstråd, tråden skal virke slik at et panel i teinen faller ut etter en viss tid. Gamle teiner vil fortsatt kunne brukes ved å ettermontere bomullstråden. Nærmere beskrivelse av hvordan dette skal gjøres vil komme.
 • Forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.

Fredning og fangst

Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Fra 1. oktober klokken 08.00 kan man fange hummer over hele landet.

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan man fangste til og med 30. november.

I resten av landet kan man fangste til og med 31. desember.

Hummer er bare tillatt å fiske med teiner tilpasset hummerfiske. Hummer tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen.

Fredningsområder for hummer

Oppbevaring av hummer i sjøen

Fra og med 1. januar til 1. oktober klokken 08.00 er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen.

Det er lov å oppbevare hummer i sjøen i desember, og selvsagt i oktober og november, men dersom oppbevaringen i desember skjer fra og med Sogn og Fjordane til grensen mot Sverige skal det sendes melding til Fiskeridirektoratet fordi hummeren er fredet i desember i dette området.

Et eget digitalt skjema for slik melding er under utarbeidelse.

Det generelle forbudet mot å oppbevare hummer i sjøen fra 1. januar og ut september gjelder, men det er gjort unntak for hummer som skal omsettes og som innen 1. januar er innmeldt og registrert av salgslaget.

Etter at hummeren er omsatt kan Fiskeridirektoratets regioner i det gjeldende området gi oppbevaringstillatelse til godkjent kjøper.

Minstemål

Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm. Hummer (og sjøkreps) skal måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp (halen). 

Antall teiner og ruser

Som fritidsfisker kan man fiske etter hummer med inntil 10 hummerteiner per person og per båt. Det betyr at hvis flere personer fisker fra samme båt, eller hvis én person fisker med flere båter, kan man uansett ikke bruke mer enn 10 hummerteiner.

Antall teiner for hummer og antall ruser for fisk kan heller ikke overstige 10 stykker totalt i hummerfiskeperioden, fordi ruser er et effektivt fangstredskap for hummer. Men - man kan i tillegg benytte inntil 10 andre teiner, for eksempel krepseteiner.

Mer om reglene for fiske med ruser.

Hvordan skal hummerteinen være?

I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst to sirkelformede fluktåpninger - én på hver side av redskapet. Åpningenes diameter skal være minst 60 millimeter.

Åpningen skal vær plassert helt nede ved redskapsbunnen, slik at hummeren lett kan ta seg ut av redskapen, men ikke lenger nede enn at det er fri passasje gjennom åpningene når redskapet står i sjøen.

Teiner som står i sjøen til fangst av hummer skal ha minst ett vak som er tydelig merket med fiskerens deltakernummer, navn og adresse.

Omsetning av hummer

Fritidsfiskere kan ikke fritt selge hummer. All omsetning av fisk og skalldyr skal skje gjennom et salgslag eller en godkjent kjøper. Fritidsfiskere kan omsette for maksimalt 50 000 kroner i året. Mer om salg av fangsten

Som forbruker kan man være sikker på at hummeren er lovlig omsatt dersom den har et ID-merke. Mangler den dette, er den ulovlig omsatt. 

Frednings- og bevaringsområder

Det er etablert ni fredningsområder for hummer i Hardangerfjorden og sju på Sør- og Østlandet.

Film om regler for hummerfiske