Du er her:

Strenge regler for hummerfiske

Oppdatert: 19.09.2017

Alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjelder både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermanntallet.

Registrering

Skjema for 2017 er ikke tilgjengelig lenger. Nytt skjema for 2018 vil være tilgjengelig i god tid før sesongen startet

Problemer med skjemaet? Last ned bruksanvisning her

Den som registrerer seg for fiske vil bli tildelt et unikt deltakernummer.

Teiner som står i sjøen til fangst av hummer skal ha minst ett vak som er tydelig merket med fiskerens deltakernummer, navn og adresse (for yrkesfiskere: fartøyets registreringsmerke). Teinene kan fortsatt settes flere i lenke. 

Eksempel på merking for fritidsfisker:
Ola Nordmann
Svingen 4
5550 Kysten
OLA-NOR-168 (deltagernummer)

Eksempel på merking for yrkesfisker:
SF-123-F (Fartøyets registreringsmerke)
OLA-NOR-321 (deltagernummer)

Påmeldingen gjelder kun for inneværende år, men det vil bli lagt opp til gjenbruk av deltakernummeret for de som også melder seg på fisket neste år.

Andre viktige regler

  • På Skagerrakkysten (avgrenset mot vest av en rett linje fra Lindesnes fyr til Hanstholm fyr og til grensen mot Sverige) er det innført et maksimalmål for hummer på 32 cm (totallengde). For å finne totallengde måler du hummeren fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp. Se kart over området der det er innført maksimalmål
  • Minstemål for hummer skal være basert på totallengde (fra spissen av pannehornet til den bakre kant av midterste svømmelapp). (Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm).
  • Hummerteiner skal røktes minst en gang per uke.
  • Det er rapporteringsplikt for hummer som oppbevares i sjøen i desember. 
  • Det er ikke lenger forbudt for fritidsfiskere å sette krabbeteiner på grunnere vann enn 25 meter.
  • Det er lov å sette/trekke teiner på søndager, også på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder. (Det er fortsatt forbudt å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.)
  • Det er forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak i perioden fra og med 1. juni til og med 15. august.
  • Det er påbudt å bruke (nedbrytbar) bomullstråd i hummerteiner.
  • Det er ikke krav om at hele teinen lages av nedbrytbar bomullstråd, tråden skal virke slik at et panel i teinen faller ut etter en viss tid. Gamle teiner vil fortsatt kunne brukes ved å ettermontere bomullstråden. 

Fredning og fangst

Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Fra 1. oktober klokken 08:00 kan man fange hummer over hele landet.

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan man fangste til og med 30. november.

I resten av landet kan man fangste til og med 31. desember.

Hummer er bare tillatt å fiske med teiner tilpasset hummerfiske. Hummer tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen.

Fredningsområder for hummer

Minstemål

Minstemålet for hummer er i hele landet 25 cm. Hummer (og sjøkreps) skal måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp (halen). 

Film om regler for hummerfiske