Du er her:

Statistikk: Tapte redskap funnet av dykkerklubber

Hjelp            Lisens: NLOD

Store redskap: garn, ruse og skotteteine
Små redskap: alle andre redskap

Ukjent: Rapporteringer av tapt redskap, der brukeren ikke har registrert tilknytning til en dykkeklubb.

Rapportering av funnet redskap ble tilgjengelig i Fritidsfiskeappen i september 2017, men det var først i juni 2018 at funksjonen for å knytte rapporten til en dykkeklubb ble tilgjengelig.