Tapte reiskap i yrkesfiske

Yrkesfiskarar melder tapte reiskapar til Kystvaktsentralen.

Yrkesfiskarar pliktar å sokne etter tapte fiskereiskapar. Dersom dette ikkje lykkast skal tapet meldast til Kystvaktsentralen (telefonnummer: 07611).

Rapportering av tapte reiskap i yrkesfiske

Oppreinskningstokt 

Fiskeridirektoratet har drive oppreinsking av tapte fiskereiskapar på dei viktigaste fiskefelta langs kysten i 30 år. Gjennom dette arbeidet er det tatt opp vesentlege mengder med ulike reiskapar.

Kva skjer med reiskapen vi finn?

Oppdatert: 09.12.2020