Du er her:

Fredete arter

Oppdatert: 21.06.2017

Totalfredet

Det er forbudt å fiske (alle har lenke til forskriften): 

Det er den vanlige ålen (Anguilla anguilla) som er fredet. Den såkalte havålen (Conger conger) er ikke fredet.

De to artene skilles fra hverandre slik:

Vanlig ål (Anguilla anguilla)

Havål (Conger conger)

Hunnen blir opptil 1,5 meter. Hannen sjelden lenger enn 0,5 meter

De største blir opptil 3 meter. Hunnen er som regel 1,5-2,0 meter. Hannen ikke mer enn 1 meter.

Svakt underbitt

Markert overbitt

Ryggfinnen starter et stykke bak brysttfinnene

Ryggfinnen starter like bak brystfinnene

Delvis fredet

Blåkveite

overskrift h3

Nord for 62°N er det forbudt å fiske blåkveite med garn fra og med 1. september til og med 30. april.

Breiflabb

Det er ikke tillatt å fiske breiflabb med garn nord for 64°N fra og med 20. desember til og med 20. mai.

Hummer

Alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjelder både fritidsfiskere og fiskere som er registrerte i Fiskermanntallet.

Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane er hummeren fredet fra 1. desember til 1. oktober.

Fra Hordaland til Finnmark er hummeren fredet fra 1. januar til 1. oktober.

Det er ikke tillatt å oppbevare hummer i sjøen fra 1. januar til 1. oktober.

Det er påbudt å bruke (nedbrytbar) bomullstråd i hummerteiner.

Det er ikke krav om at hele teinen lages av nedbrytbar bomullstråd, tråden skal virke slik at et panel i teinen faller ut etter en viss tid. Gamle teiner vil fortsatt kunne brukes ved å ettermontere bomullstråden. 

Oversikt over reglene for fangst av hummer.

Kveite

Sør for 62°N er det ikke lov å fiske kveite fra og med 20. desember til og med 31. mars.

Nord for 62°N er det ikke lov å fiske kveite med andre redskap enn krok i samme periode.

Leppefisk

Det er forbudt for fritidsfiskere å fiske leppefisk med både teiner og ruser.

Fritidsfiskere med leveringsavtale for salg av leppefisk, kan søke om adgang til å fiske leppefisk med slike redskap.

Mer om reguleringen av leppefisk, skjema og så videre.

Rognkjeks

I Nordland, Troms og Finnmark er rognkjeks fredet hele året.

Uer

Nord for 62°N er det forbudt å fiske uer, med unntak av fiske med jukse fra og med 1. juni til og med 31. august.

Film om fredningsregler for fritidsfiske