Du er her:

Gravekonkurranse

Oppdatert: 04.05.2015

Konkurranse: Hvor lang tid trenger en fjæremark for å grave seg ned?

Du trenger: Spade og stoppeklokke

  • På en sand- eller mudderstrand graver du opp fem levende fjæremark. (Ekskrementhaugene av sand eller mudder viser hvor de holder til.Grav et dypt spadestikk for å få tak i fjæremark.)
  • Legg dem på fuktig sand og observer hva de gjør for å grave seg ned.
  • Ta tiden på dem, og se hvem av dem som er raskest.