Fredings- og bevaringsområde for hummar

Det er etablert 9 fredingsområde i Hordaland, 16 i Sogn og Fjordane og 13 på Sør- og Austlandet. I tillegg er det fem bevaringssoner i Tvedestrand kommune og ei i Lindesnes kommune.

For deg som fiskar er det små eller ingen forskjellar på fredingsomåde og bevaringssone, anna enn varigheita på bestemmelsen for det aktuelle området.

Fredningsområde er eit vanleg forvaltingsverktøy, mens bevaringssoner er område som er oppretta for forsking i Tvedestrand og Lindesnes kommunar.
Bevaringssonene i Tvedestrand og Lindesnes er avgrensa i varigheit. 

Du kan zoome inn og ut av kartet for å sjå dei ulike fredingsområda og bevaringssonene.

Oppdatert: 06.02.2019