Wędkarstwo morskie w Norwegii – Regulamin dla przyjezdnych z zagranicy

W wodzie morskiej ryby można łowić w Norwegii nieodpłatnie.

Obowiązuje przy tym szereg przepisów:

• Używaj wyłącznie sprzętu ręcznego.

• Nie odławiaj gatunków chronionych.
Ochrona całoroczna:
koleń pospolity, rekin olbrzymi, lamna śledziowa, molwa niebieska, homar, tuńczyk pospolity, żarłacz jedwabisty, węgorz, wargaczowate
Ochrona sezonowa (zob. w serwisie www.fdir.no lub zapytaj swojego gospodarza):
halibut czarny, halibut atlantycki, taszowate, karmazyn

• Stosuj się do przepisów o minimalnej długości ryby.

• Zabrania się sprzedaży złowionych ryb.

• Podczas wędkowania nie zbliżaj się do gospodarstw rybnych na mniej niż 100 metrów.

• Z Norwegii nie wolno Ci wywieźć więcej niż 10 kg ryb bądź przetworów rybnych. Jeśli wędkowałeś/-łaś na zarejestrowanym łowisku, możesz wywieźć maksymalnie 20 kg ryb bądź przetworów rybnych.
To ograniczenie obowiązuje w terminie 7 dni. W związku z tym osoba, która przynosi cały limit ryb po wyjściu z Norwegii, nie może przynieść ryb na nową wyprawę przed upływem co najmniej 7 dni.

• Więcej informacji na ten temat zob. na stronie http://www.fi skeridir.no/English/Recreational-fishing.

Szanuj przyrodę – nie śmieć. Zawsze noś kamizelkę ratunkową i zważaj na pogodę – może się ona zmienić w krótkim czasie.

Zarejestrowane łowiska mają obowiązek zgłaszać wielkość połowu organom ds. rybołówstwa. Udokumentować należy każdą wyprawę wędkarską i wszystkie schwytane ryby – zarówno złowione, jak i wypuszczone – następujących gatunków:

Ilustracja

Gatunek

Długość minimalna
na północ od 62°N

Długość minimalna
na południe od 62°N

 

dorsz

44 cm

40 cm

 

halibut

80 cm

80 cm

 

karmazyn

32 cm

32 cm

 

zębacz

bez ograniczeń

bez ograniczeń

 

czarniak

bez ograniczeń

bez ograniczeń

 

Długości minimalne dla wybranych innych gatunków:

Gatunek

Długość minimalna
na północ od 62°N

Długość minimalna
na południe od 62°N

plamiak

40 cm

31 cm

witlinek

32 cm

32 cm

morszczuk

30 cm

30 cm

przegrzebek zwyczajny

10 cm

10 cm

Makrela nie podlega ograniczeniu długości minimalnej.

Pełną tablicę długości minimalnych znajdziesz w serwisie www.fdir.no.

Eksport ryb: limit eksportu oraz obowiązek przedstawienia dokumentacji uprawniającej do eksportu ryb

Limit eksportu to obecnie 20 kg ryby dla turystów zarejestrowanych w zagranicznych związkach rybackich oraz 10 kg ryby dla pozostałych osób. Turyści zagraniczni, którzy chcą wywieźć z Norwegii złowione przez siebie ryby, są zobowiązani do przedłożenia dokumentacji o tym, że połowy zostały przeprowadzone pod auspicjami zarejestrowanego związku rybackiego.

Limit eksportu

To ograniczenie obowiązuje w terminie 7 dni. W związku z tym osoba, która przynosi cały limit ryb po wyjściu z Norwegii, nie może przynieść ryb na nową wyprawę przed upływem co najmniej 7 dni.

Nie można już wywieźć z kraju dodatkowej jednej sztuki będącej trofeum.

Obowiązek przedstawienia dokumentacji uprawniającej do eksportu ryb

Turyści zagraniczni, którzy chcą wywieźć z Norwegii złowione przez siebie ryby, są zobowiązani do przedłożenia dokumentacji o tym, że połowy zostały przeprowadzone pod auspicjami zarejestrowanego związku rybackiego. Norweski Wydział Rybołówstwa pracuje obecnie nad utworzeniem aplikacji umożliwiającej sprawne sporządzenie wymaganej dokumentacji. Dopóki aplikacja nie jest jeszcze aktywna, turyści zagraniczni są zobowiązani do udokumentowania połowów przeprowadzonych pod auspicjami zarejestrowanego związku rybackiego w inny sposób.

Jest to wymaganie stawiane wobec osób, które od końca roku chcą wykorzystać nowy limit eksportowy wynoszący 20 kg ryby. Osoby, które chcą wywieźć z kraju do 10 kg ryby, nie muszą dokumentować członkostwa w jakimkolwiek związku rybackim.

Wymagania

Urząd celny zaakceptuje fakturę lub równoważny dokument poświadczający pozwolenie na pobyt wystawione osobie wymienionej w dokumencie, która podróżuje samotnie lub w towarzystwie. Dokument musi zwierać:

  • pełną nazwę zarejestrowanego związku rybackiego, adres oraz numer identyfikacji podatkowej;
  • imię i nazwisko osób łowiących ryby pod auspicjami związku;
  • czas pobytu; 
  • liczbę osób biorących udział w połowach.

Urząd celny zaakceptuje również wydruk zawierający informacje dotyczące ilości złowionych ryb, które zgłosił turysta zagraniczny w swoim raporcie do związku rybackiego. W wydruku muszą być ujęte poniższe informacje:

  • tożsamość biznesowa,
  • imię i nazwisko osób biorących udział w połowach,
  • liczba osób biorących udział w połowach.

Taki dokument może zostać wydrukowany w podróży powrotnej do kraju. Powinien zostać opieczętowany i podpisany przez osoby odpowiedzialne za działalność związku.

Osoby wymienione w dokumencie muszą być obecne podczas wywożenia ryby z kraju.

Projekt wprowadzenia zakazu połowu halibuta o długości ponad 2 metrów

Od 9 października 2017 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami halibuty o długości ponad 2 metrów należy wypuszczać z powrotem do morza ze względu na wysoką zawartość potencjalnie niebezpiecznych substancji obcych w ich ciele.

Zakaz dotyczy wszystkich wędkarzy (wędkarzy zawodowych, hobbistycznych i turystycznych) niezależnie od wykorzystywanego sprzętu i obszaru, na którym odbywa się połów.

Zakaz dotyczy wszystkich żyjących, martwych lub umierających halibutów o długości powyżej dwóch metrów.

Powszechnie wiadomo, że dorosłe halibuty gromadzą w swoim ciele substancje obce, które mogą być niebezpieczne dla ludzi. Z tego powodu należy wypuszczać duże halibuty z powrotem do morza.

Polowanie na kraba królewskiego oraz foki przybrzeżne

Turyści nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w łapaniu kraba królewskiego, ale w Finnmark przewidziano dla przemysłu turystycznego pewien kontyngent.
Turyści posiadający zatwierdzoną licencję strzelecką, pod pewnymi warunkami, mogą brać udział w polowaniu na foki na wybrzeżu, razem z obywatelami Norwegii.
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w połowach kraba królewskiego lub fok przybrzeżnych, prosimy o zapytanie w miejscu zakwaterowania czy mają wymagany przydział oraz niezbędne pozwolenia.

Życzymy miłego pobytu w Norwegii!

Updated: 01.12.2017