Fangstrapportering fra turistfisket

2018 er første året turistfiskevirksomheter må rapportere fangster til Fiskeridirektoratet. Over 900 bedrifter er registrert, og det kommer nå inn tusenvis av rapporter om gjestenes fangster. Per 13. juli har Fiskeridirektoratet mottatt rapporter fra over 50 000 fisketurer og fangster på til sammen vel 700 000 fisk.

Det skal rapporteres på fem arter: torsk, sei, kveite, steinbit og uer. Som forventet er det mest torsk i fangstene i nord, mens i sør dominerer sei blant de rapporteringspliktige artene.

Mye fisk settes ut igjen

Rapporterings-dataene gir informasjon både om hvor mange fisk som tas til land og hvor mange som settes ut igjen. Det foreløpige tallmaterialet indikerer at cirka hver tredjetorsk eller sei som fanges settes ut i sjøen igjen. For kveite er det tilsvarende tallet cirka 40 prosent.

Oppdatert: 13.07.2018