Vindkraft til havs

Havvind til havs er svært arealkrevende, og Fiskeridirektoratet har fått tydelige signaler om at utbyggingen av vindturbiner til havs vil komme fort og kreve betydelige areal. Derfor jobber Fiskeridirektoratet for at fiskeriaktivitet skal tas hensyn til i rammeverk i fremtidige utbyggingsplaner.

Det legges også mye ressurser ned i å øke forståelsen mellom næringene ved å øke kunnskapen om de ulike fiskeriene og arealbehov.

Per dags dato er de kun et lite testsenter for vindturbiner til havs i Norge, og senteret består av kun én vindturbin. Det vil imidlertid komme flere og i 2020 åpnet Stortinget for konsesjonssøknader for utbygging av havvind på to områder. Disse områdene er begge i Nordsjøen og kalles "Utsira Nord" og "Sørlig Nordsjø 2". Det er også innvilget en søknad om 11 vindturbiner utenfor de åpnede områdene, prosjekt "Hywind Tampen", som er i tilknytning til petroleumsinstallasjoner som skal installeres i 2022.