Digitalt seminar om kartlegging av sårbar natur

Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet arrangerte 15. mars et digitalt seminar om forslag til kartleggingsmetodikk for sårbar natur i forbindelse med akvakultursøknader. Se seminaret i opptak.

På møtet presenterte forsker Tina Kutti Havforskningsinstituttets forslag til kartleggingsmetodikk for sårbar natur på større dyp enn 50 m. Forslaget er rettet mot kartlegging av svamper, koraller og sjøfjær.

Forsker Pål Næverlid Sævik gjennomgikk modellering av partikkelspredning fra et oppdrettsanlegg. Dette er relevant for å beregne området som kartleggingen er foreslått å omfatte.

Opptaket er uredigert. De ulike delene starter på følgende tider ut i opptaket:

0:02:50                 Innledning ved Hilde Skarra, Miljødirektoratet

0:07:15                 Om forslaget til kartleggingsmetodikk ved Tina Kutti, Havforskningsinstituttet.

0:48:40                 Spørsmål til forslaget til kartleggingsmetodikk

1:15:20                 Pause

1:29:30                 Spredningsmodeller ved Pål Næverlid Sævik, Havforskningsinstituttet

2:04:30                 Spørsmål til foredraget om spredningsmodeller

Oppdatert: 17.03.2022