Fiskeridirektoratet ønsker å leie havgående fartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et fartøy over 50 meter til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Sør-Norge til Barentshavet.

Et stort antall fartøy oppfyller vilkårene som stilles for et mest mulig effektivt tokt. Det er beregnet oppstart på oppdraget i uke 33 eller 34 og med varighet på ca. 40 døgn.

For fullstendig utlysning, henvises det til Doffin-referansen 2020-395126. Eventuelle spørsmål relatert til dokumenter og anbudsprosess rettes til Simon Westhof.

Eventuelle spørsmål til toktet og gjennomføring rettes til Gjermund Langedal.

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest kl.12.00, den 24. april 2020.

Oppdatert: 14.04.2020