Konferanse om redskapsopprydning i Gøteborg

Clean Nordic Oceans (CNO) er et nordisk kunnskaps- og erfaringsnettverk med fokus på hvordan spøkelsesfiske og forsøpling av havet kan reduseres. Første fasen er nå over og dette markeres med en konferanse 21. og 22. november i Gøteborg.

Det er et ubestridelig faktum at en stor andel av den marine forsøplingen stammer fra fiskeriaktivitet enten dette er på havbunnen eller det som blir funnet i fjæra. Også havbruk er en kilde til dette.

- Møter og konferanser løser ikke problemet i seg selv, men kunnskaps- og erfaringsutveksling om metoder, tiltak og holdninger er viktige bidrag på veien. Derfor håper vi at så mange som mulig blir med på konferansen CNO skal ha i Gøteborg, sier leder for CNO, Gjermund Langedal i Fiskeridirektoratet.

Todelt konferanse

Konferansen er todelt. Første dag er det fokus på utfordringene, funnene og anbefalingene fra CNOs arbeid de siste tre årene. I tillegg vil det bli presentert smakebiter fra en rekke andre nordiske prosjekter som bidrar i dette arbeidet. Dagen avsluttes med paneldebatt.

- Den andre dagen rettes fokus på havet som matprodusent og hvordan konsumenter og marked vil reagere om vi ikke klarer å redusere den marine forsøplingen. Deretter får vi synspunkt og tiltaksbehov fra to globale aktører, den ene for generelt maritimt rammeverk og den andre med fokus på hvordan vi kan redusere spøkelsesfiske, sier Langedal.

Norge drar lasset

Når man ser hva som hvert år tas opp av tapte fiskeredskaper fra havet og hva som finnes i viker og på strender, viser det at Norge har en lang vei å gå enda.

- I Norge har vi i det minste systemer for å fange dette opp og for opprensking/ fjerning av tapte redskaper i motsetning til de fleste andre land. Men på mottakssiden, håndtering og resirkulering av fiskerirelatert utstyr så sliter vi. Store ulikheter langs vår langstrakte kyst er et stikkord her, sier Langedal.

Spennvidden mellom nordiske land på dette området er meget stor og det viser med all tydelighet at når det gjelder velfungerende systemer, så er det ikke ett system som passer for alle.

- Erfaringen så langt viser at Norge ligger langt fremme og vi har noe å lære bort, men vi har ingen grunn til å sole oss i glansen, sier Langedal.

CNO blir trolig videreført

Konferansen i Gøteborg er kalt «CNO`s Final Conference» i og med at prosjektet i utgangspunktet skulle avsluttes etter tre år. Etter at de nordiske ministrene med ansvar for tematikken har sett på CNOs arbeid, tyder det meste på at arbeidet blir videreført, men i en mulig endret form.

- På denne ferden åpnes kanskje døren på gløtt for havbruk også. Derfor blir det ekstra spennende å høre bærekraftsdirektør Catarina Martins fra Mowi fortelle om hvordan de møter fremtiden når det gjelder marin forsøpling.

Du finner mer informasjon om konferansen i Gøteborg med lenke til påmelding og program her:

CNO Final Conference

Fakta om CNO

Clean Nordic Oceans (CNO) er et prosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd. CNO ble igangsatt etter initiativ fra Norge og ledes av Fiskeridirektoratet sammen med DTU Aqua (Danmark) og Hav- och Vattenmyndigheten (Sverige). CNOs arbeidsfelt er imidlertid hele Norden. Siden oppstarten i 2017 er det bygget opp et nettverk med nærmere 100 aktører.

Formålet til CNO er å legge til rette for kunnskaps- og erfaringsutveksling for metoder og tiltak som kan bidra til å redusere spøkelsesfiske, forsøpling av havet samt forbedre mottak og gjenvinning fra både yrkesfiske og fritidsfiske.

Mer om CNO

Oppdatert: 06.11.2019