Vederlag for grøne løyve til lakseoppdrett (08.04.14)

Nærings- og fiskeridepartementet har kome med eit avklaringsskriv om kommunenes del av vederlaget for dei grøne løyva.

Faggruppa har fått spørsmål om den geografiske fordelinga av dei grøne løyva i gruppe B .

I den samanhengen har det blitt utarbeidd ei oversikt over kva fylke som er opplyst i søknadsskjemaet til dei søkjarane med dei 15 høgste boda.

Geografisk spredning i gruppe B

Troms

1

Nordland

5

Nord-Trøndelag

1

Sør-Trøndelag

8

Oppdatert: 12.03.2015