Utbetaling av kommunenes andel av vederlag for grønne løyve (22.12.14)

Fiskeridirektoratet har utbetalt kommunenes andel av vederlag knyttet til etableringen av løyve for akvakultur i gruppe B, ut fra geografisk lokalisering per 01.11.2014.

Til sammen er det utbetalt 149 842 000 kroner, fordelt på 13 ulike kommuner. Dette er ikke bundne midler som kan anvendes fritt. Det er første gang Fiskeridirektoratet utbetaler andeler av vederlaget for akvakulturtillatelser direkte til kommunene.

Ved fastsettelsen av forskrift om tildeling av grønne løyve og ved senere budsjettbehandling, ble det vedtatt at deler av vederlaget for de grønne tillatelsene skulle tilfalle kommunene der tillatelsene blir etablert. Cirka 40 prosent av det samlede vederlaget for tillatelsene blir fordelt til kommunene.

Det er vederlag for tillatelsene i gruppe B som nå er fordelt, etter budsjettvedtak og i henhold til etablering per 1. november 2014. På det tidspunktet og per i dag er 14 av 15 tillatelser i gruppe B etablert.

Utdelingen er i henhold til vedtak i Stortinget og Regjeringen. Bakgrunnen for fordelingen ble avklart i tidligere publisert brev fra Nærings- og fiskeridepartementet 3. april 2014.

Oversikt over fordelingen

Tillatelsesnummer

Lokalitet

Kommune

Andel vederlag

Utbetaling

1

M SM 0034

Fuglåsen

Smøla

1/1

10 703 000

Fjordprakken

2

M SM0035

Fjordprakken

Smøla

1/2

5 351 500

Gjerde

Aure

1/2

5 351 500

3

M SM0036

Bogen MD

Midsund

1/3

3 567 667

Skarbukta

Rauma

1/3

3 567 667

Myrane

Vestnes

1/3

3 567 667

4

N SG0041

Oksøy

Steigen

1/1

10 703 000

5

N SG0042

Oksøy

Steigen

1/1

10 703 000

6

N SG0043

Oksøy

Steigen

1/1

10 703 000

7

N SG0044

Oksøy

Steigen

1/1

10 703 000

8

N SG0045

Oksøy

Steigen

1/1

10 703 000

9

NTF 0033

Eldviktaren

Flatanger

1/2

5 351 500

Nausttaren

Osen

1/2

5 351 500

10

STAA0033

Masterholman

Roan

1/2

5 351 500

Hosenøyan

Åfjord

1/2

5 351 500

11

STAA0034

Barøya

Namsos

1/2

5 351 500

Hosenøyan

Åfjord

1/2

5 351 500

12

STF 0069

Sørøyflesa

Frøya

1/1

10 703 000

13

STF 0070

Sørøyflesa

Frøya

1/1

10 703 000

14

T LK0032

Baltsfjord

Lenvik

1/1

10 703 000

Totalt

14

149 842 000

Total utbetaling per kommune

Kommune

Utbetaling

1

Smøla

16 054 500

2

Aure

5 351 500

3

Midsund

3 567 667

4

Rauma

3 567 667

5

Vestnes

3 567 667

6

Steigen

53 515 000

7

Flatanger

5 351 500

8

Osen

5 351 500

9

Roan

5 351 500

10

Åfjord

10 703 000

11

Namsos

5 351 500

12

Frøya

21 406 000

13

Lenvik

10 703 000

Total

149 842 000

Oppdatert: 12.03.2015