Stor interesse for grøne løyve (02.10.13)

Sekretariatet merkar stor interesse for grøne løyve. Det har i alt kome 255 søknader.

Talet på søknader er fordelt slik:

  • Gruppe A: 59
  • Gruppe B: 72
  • Gruppe C: 124

Sekretariatet jobbar no for å leggje søknadane til rette for faggruppa.

Seint fredag 4. oktober legg vi ut ei oversikt på nettsidene våre med kven som har søkt i dei ulike gruppene.

Oppdatert: 12.03.2015