Oversikt over prekvalifisering grøne løyve gruppe B (05.02.14)

Faggruppa sendte i forrige veke vedtak vedrørande prekvalifisering i alle 72 sakene i gruppe B.

Av desse vart 70 prekvalifisert og 2 vart ikkje prekvalifisert. Dei 2 søkjarane som ikkje vart prekvalifiserte, har fått avslag på søknadane sine.

Boda i gruppe B vil ikkje bli opna før eventuelle klager er endeleg avgjort av Nærings- og fiskeridepartementet.

Oppdatert: 12.03.2015