Om framdriften i arbeidet med grøne løyve (17.01.14)

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ferdigstille og sende ut vedtak om prekvalifisering i gruppe B innan utgangen av januar.

Faggruppa for tildeling av grøne løyve til oppdrett av laks, aure og regnbogeaure vil ferdigstille vurderinga si av søknader i gruppe B og sende ut vedtak om prekvalifisering i denne gruppa innan utgangen av januar.

Boda vil ikkje bli opna før eventuelle klager på prekvalifisering i gruppe B er ferdig handsama i forvaltninga.

Etter utsending av vedtaka om prekvalifisering i gruppe B, vil faggruppa halde fram med vurdering av søknadene i gruppe A og C. Tidspunkt for når dette arbeidet er ferdig er ikkje klart enno. Arbeidet kan uansett ikkje gjerast ferdig før etter at Nærings- og fiskeridepartementet har ferdigstilt klagehandsaminga av vedtak om avvisning av søknader i desse gruppene.

Oppdatert: 12.03.2015

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen