Informasjonsplan for grøne løyve 2013 (27.09.13)

Informasjon om plan for offentleggjering av tal på søknader: Søknadsfrist er 1. oktober 2013 kl. 15. Etter at fristen er gått ut vil Fiskeridirektoratet, på vegne av faggruppa som skal tildele dei grøne løyva, publisere ei oversikt over talet på innkomne søknader i dei ulike gruppene.

Vi tek sikte på å publisere oversikta innan utgangen av onsdag 2.oktober.

Det vil på eit seinare tidpunkt bli publisert ei fullstendig oversikt over dei ulike søkjarane og den geografiske spreiinga av søknadane.

Oppdatert: 12.03.2015