Gruppe B: Om regionbinding og innløysingsløyve (22.09.14)

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag i et brev svart på spørsmål om regionbinding av innløysingsløyve, etter forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure 2013 gruppe B.

Oppdatert: 12.03.2015