Endring av forskrift om grøne løyve (19.09.13)

Fiskeri- og kystdepartementet endra 19.09.2013 forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 § 12 med tilhøyrande merknader. Endringa inneber at søknader i gruppe B kan leverast personleg til Fiskeridirektoratet.

Ved personleg levering skal søknaden leverast til:

Fiskeridirektoratet
Strandgaten 229
5004 Bergen

Forskrift om endring av forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013 (57,08 kB)

Merknader til forskrift om grøne løyve (167,06 kB)

Forskrift 24. juni 2013 nr. 754 (lenke til Lovdata)

Søknadsfrist: 1.oktober 2013 kl. 15.00.
Fristen er absolutt. Søknader eller endringar av søknader som kjem fram etter fristen vil bli avviste.

Oppdatert: 12.03.2015