Auksjon over akvakulturtillatelser

Oppdatert: 22.05.2018

Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt at det i 2018 skal tildeles nye tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret, og at tillatelsene skal tildeles gjennom en auksjon. Tildelingen er en del av kapasitetsveksten, som er vedtatt som følge av etableringen av «trafikklyssystemet» for laksetillatelser. 

Informasjonsmøter om auksjonen

Nærings- og fiskeridepartementet arrangerer tre informasjonsmøter for potensielle budgivere forut for auksjonen. Man kan melde seg på møtene ved å sende en e-post merket «Påmelding Bergen/Trondheim/Tromsø» til auksjon@fiskeridir.no og oppgi hvor mange man ønsker å melde på. Møtene finner sted:

  • 29. mai kl. 09:30 – 11:30. Sted: Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen
  • 29. mai kl. 14:00-16:00. Sted: Radisson Blu Hotel, Værnes
  • 30. mai kl. 11.00 - 1300. Sted: Norges fiskerihøgskole, Store Auditorium (E-101), Tromsø

Om utbud, registrering, prøveauksjon, auksjonen og bankgaranti

18. mai 2018 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 (Lovdata).

Gjennom forskriften er det bestemt at det skal selges produksjonskapasitet i produksjonsområdene 1 og 7-13. Hvor mye produksjonskapasitet som blir tilbudt i auksjonen, vil bli annonsert på et tidspunkt nærmere auksjonen.

De som ønsker å by i auksjonen må registrere seg som budgiver hos Fiskeridirektoratet og stille bankgaranti på 2 000 000 - to millioner - norske kroner, jamfør forslagets § 9, § 10, § 11 og § 12. Mer informasjon om registreringen, registreringsfrist og skjema, legger vi ut på fiskeridir.no nærmere auksjonen.

Vi kan allerede nå opplyse om at registreringen vil foregå elektronisk på fiskeridir.no. Bankgarantien skal lastes opp elektronisk som kopi og originalen må være sendt rekommandert til Fiskeridirektoratet senest 4. juni 2018. Vi viser til forskriftens §§ 10 og 11 om dette.

Fiskeridirektoratet vil kontrollere de innsendte opplysningene før budgiver kan godkjennes, jamfør forslagets § 10 tredje ledd. Vi har fått hjemmel til å avvise registreringer som er levert eller sendt inn for sent, eller som inneholder vesentlige feil eller mangler, jamfør § 10 sjette ledd.

Dato for auksjonen er satt til 18. juni 2018.

Vi vil arrangere en prøveauksjon for registrerte budgivere 14. juni 2018. Nærmere informasjon om auksjonen og prøveauksjonen blir annonsert på denne nettsiden, og vil dessuten bli sendt elektronisk eller via telefon til registrerte budgivere.

Man finner mer informasjon om hvordan selve budgivningen vil foregå i kapittel 4 og 5 i forskriftsforslaget. Fastsettelsen av forskriften innebærer ingen større endringer i forhold til det som fremkommer der.

Fiskeridirektoratet vil løpende oppdatere denne auksjonssiden med informasjon om auksjonen.