Kapasitetsjustering / trafikklyssystemet 2020

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ny forskrift om kapasitetsjusteringer i 2020. Kunngjøringer for fastprisvekst og unntak finner du under.

 • Heving av kjøpt kapasitetsøkning av 1 prosent vekst og unntaksvekst

  Fristen for heving av kjøp er 19.juni. Det må sendes inn rekommandert til Fiskeridirektoratet, i tillegg til elektronisk skjema.

  Heving av kjøp står beskrevet i § 23 i «Forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020  (Lovdata)».

  Søknad om heving av kjøp merkes med «Søknad om heving av kapasitetsøkning 2020» eller «Søknad om heving av unntakskapasitetsøkning 2020». Brevet skal være underskrevet av person(er) som etter firmaattesten kan binde innehaver.

  Fristen for å sende inn er innen 19.juni 2020.

  Brevet sendes rekommandert til:

  Fiskeridirektoratet
  Postboks 185 Sentrum
  5804 Bergen

  innen 19.juni 2020.

  I tillegg skal man fylle ut dette skjemaet: Skjema for heving av kjøpt produksjonskapasitet i 2020

  Dersom disse kravene er oppfylt, vil Fiskeridirektoratet treffe vedtak om tilbaketrekking av den tildelte kapasitetsøkningen, og refundere innbetalt vederlag for kapasitetsøkningen.

  Tilbaketrekking av tildelt tillatelseskapasitet vil normalt gjelde fra 1. august 2020.

 • Kunngjøring av tilbud om 1 prosent kapasitetsøkning i grønne produksjonsområder:

Søknadskjema for 1 prosent kapasitetsøkning i grønne produksjonsområder finner du her:

Lenke til søknadsskjema (1 %)

 Her finner du veileder til kapasitetsjusteringsforskriften:

 • Kunngjøring av tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområder og fastsettelse av tillatelseskapasitet som unntas fra nedjustering i røde produksjonsområder (unntaksvekst):

Søknadsskjema for unntaksvekst finner du her: